bireysel-danismanlik

Bireysel yetişkin terapi, belirli bir yapı içerisinde yetişkin danışanla yapılan bireysel görüşmelerdir. Danışanın getirdiği problem tüm açılardan ele alınır ve birlikte belirlenen amaca ulaşmak için danışanla birlikte çalışılır. Bireysel yetişkin terapinin en temel amacı danışana problemlerle başa çıkma becerisi kazandırmak ve güçlendirmektir. Bireysel terapi danışanın ihtiyaçları doğrultusunda terapötik bir ortamda gerçekleştirilir. İyi olma yolcuğunun yapıldığı, etik kurallarla yapılandırılmış profesyonel bir çalışmadır. Yetişkin birey sürece tek başına katılır, uzman terapist ile yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı bir hayat oluşturmak için birlikte yol izlenir. Yetişkin Terapi Çeşitleri Nelerdir ?

Bireysel Terapinin Esasları Nelerdir?

Terapi süreci, terapistin danışana ne yapması gerektiğini söylediği, tavsiyeler, öğütler verdiği bir süreç değildir. Terapi sürecinde olumlu düşünceleri ve doğru kararları terapist ile danışan birlikte bir yol çizerek belirler.

Terapist, danışanı yargılamaz, eleştirmez ve danışanın yaptığı olumsuz davranışlardan dolayı onu suçlamaz.

Terapistin görevi, danışanın içindeki gücü ve olumlu tarafı görmesini sağlamaktır.

Terapist, danışanı belli bir düşünce kalıbında düşünmeye ve belli bir davranış şekli çerçevesinde davranmaya teşvik etmez. Terapist, danışanın kendi düşünce ve davranış şekillerini bulmasında, fark etmesinde yardımcıdır

Terapi sürecinde danışanın pozitif düşünmesi için birlikte yol belirlenir.

Bireysel Yetişkin Terapinin Çalışma Alanları Nelerdir ?

 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar
 • Öfke ve Stresle Başa Çıkma
 • Kaygı Problemleri
 • Özgüven Problemleri
 • Kıskançlıkla Başa Çıkma
 • Cinsel Kimlik Konuları
 • Depresyon
 • Takıntılar
 • Dürtü Kontol Problemleri
 • Uyku Sorunları
 • Sosyal Fobi
 • Panik Atak
 • İletişim Problemleri
 • İlişki Yönetimi
 • Yasla Başa Çıkma
 • Yeme Bozuklukları
 • Fobiler

Bireysel Yetişkin Terapi Çeşitleri

Bireysel Yetişkin terapi içerisinde etkinliği kanıtlanmış birçok terapi seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılan terapi yöntemleri ise şöyledir;

 • Bilişsel-davranışçı terapi

 • Şema terapi

 • EMDR terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi:

Bilişsel davranışçı terapi, bireylerin düşünce yapısını değiştirerek duygu ve düşünceleri pozitife yöneltmeyi amaçlayan bireysel terapi türüdür. Bilişsel Davranışçı Terapi, bireylerin yaşadıkları sorunlara ve bu sorunlara neden olan yaşanmışlıklara odaklanır. Geçmiş travmalar sonucu oluşan sorunlu duygu, düşünce ve davranışları iyileştirmek ve değiştirmek, danışanlara yeni bir düşünce biçimi kazandırmak, sorunlar ile baş etme yollarını göstermek bilişsel davranışçı terapinin konusudur.

Bilişsel davranışçı terapide, danışana rahatsızlık veren, sorunlu düşüncelere ele alınır ve danışan ile birlikte çalışılarak, bu düşüncelerin yerine sağlıklı olanların getirilmesi ve sorunların çözümü üzerine gidilir. Bunu yaparken de maruz bırakma gibi pek çok teknikten yararlanır. Bilişsel davranışçı terapi, depresyon, kaygı bozukluğu, fobiler, ilişkiler ile ilgili sorunlar, travma sonrası stres bozukluğu gibi konularda oldukça etkili bir terapi yöntemidir.

Şema Terapi:

Şema terapi, çıkış noktası borderline kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozukluğu sorunlarına çözüm bulmak olan bir bireysel terapi türüdür. Şema terapi zamanla gelişerek depresyon, alkol ve madde kullanımı, travmalar, yeme bozuklukları gibi birçok alanda kullanılabilen etkili bir yöntem haline gelmiştir. Şema terapi, insanın zihninin doğduğunda boş olduğu ancak bilgili edinme ve işleme kapasitesine sahip olduğu düşüncesinden yola çıkmıştır.

Şema terapiye göre bireyler doğdukları andan itibaren yaşadıkları deneyimle ile yeni bir bilgi öğrenirler ve bu beyinleri şemalar halinde zihinlerine yerleştirirler. Bireyler olumsuz ve travmatik yaşanmışlıkları sonucunda oluşan kötü şemalar ise, bireylerin ileriki dönemlerde psikolojik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.

EMDR Terapi:

EMDR terapi (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), bireylerin yaşadıkları psikolojik rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce ve davranışların, göz hareketleri kullanılarak bakış açısının değiştirilmesi ile ortadan kaldırılabileceği mantığına dayanan bir bireysel terapi yöntemidir. EMDR terapide bireylerin yaşadıkları travmatik, olumsuz olaylar değiştirilmez, yalnızca bireylerin bu olaylara bakış açısı değiştirilir. Böylece olumsuz, travmatik olaylar artık bireyleri rahatsız etmez ve sorun yaşamalarına sebep olmaz.

× Size nasıl yardımcı olabilirim ?