53e4a2d7aile

Çift ve Aile Terapisinin Tarihçesi

Aile danışmanlığı 2. Dünya Savaşı ‘ndan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Aile dinamikleri hakkında ilk çalışan kişi Freud olurken, ilk kez ayrıntılı inceleyen Alfred Adler’dir. 1950-1959 yılları arasında aile danışmanlığı alanında etkili olan liderlerden bazıları Nathan Ackerman, Gregory Bateson, Murray Bowen ve Cari Whitaker’dir. 1960-1969 yılları arasında aile danışmanlığında çok hızlı bir gelişme görülürken birçok teori ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu on yılda özellikle Jay Haley, Salvador Minuchin, Virginia Satir, Cari Whitaker, Murray Bowen ve Nathan Ackerman ‘in etkili olmuştur. 1970-1979 yılları arasında iki büyük dernek (The American Association For Marriage And Family Therapy ve American Family Therapy Association) kurulmuştur. 1974 ‘de ilk dergi çıkarılmaya başlamıştır. 1970’ lerin başında Avrupa ‘da da özellikle İngiltere ve İtalya ‘da aile danışmanlığı ile ilgili çalışmalar hız kazanmaya başlamıştı. 1980’li yıllarda özellikle kadın araştırmacılar çalışmalarını yoğunlaştırırken; 1990’ larda birçok yeni teori ortaya çıkmıştır.

Çift ve Aile Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler bazen çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler. Aile ve çift terapisinde temel amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanarak bir farkındalık yaratılmasıdır. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için onarıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

 

Çift ve Aile Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, ağırlıklı olarak terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir. Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8-24 seans olarak yapılmaktadır. Seans süresi genel olarak 50 dakikadır. Hastanelerde ya da özel muayenehanelerde/merkezlerde yapılmaktadır.

Çift ve Aile Terapisinden Kimler Faydalanmalıdır?

Aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çiftler de görülen en yaygın problemler şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Duygusal yakınlık bozuklukları

  • Aile yaşamındaki değişiklikler

  • Ebeveyn ve eş olmanın getirdiği rol dağılımlarındaki sorunlar

  • İletişim ve etkileşim eksikliği

  • Bireysel sınırların koyulamaması

  • Cinsel problemler

  • Fikir ayrılıkları ve çatışmalar

  • Çiftlerdeki ilişkilerin rutinleşmesi ve sıkıcı hale gelmesi

  • Çiftlerdeki huzursuzluk, değersizlik, eleştirilme ve anlaşılamama problemleri

× Size nasıl yardımcı olabilirim ?