ezgif-1-13b748b589

Özel öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte; hamilelik, doğum ve doğum öncesi komplikasyonlar, genetik faktörler, nörolojik fonksiyonlarda bozukluk gibi etkenlerin rol oynadığı gözlemlenmiştir. Halk arasında bir zeka problemi olduğu düşünülse de özel öğrenme güçlüğünde zeka geriliği görülmemektedir. Özel öğrenme güçlüğü üç alanda kendini göstermektedir.

Disleksi: Herhangi bir bedensel, psikolojik, sosyal nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan okuma güçlüğüdür. Bu bireyler ortalama zeka ve eğitim düzeylerine sahip olmalarına rağmen kelimeleri telaffuz etmekte zorlanırlar. Bu çocukların dil gelişimi yaşıtlarına göre daha geç olabilmektedir.

Disgrafi: Zekaları normal ya da normal üstü olan çocukların yazma becerilerinde görülen eksikliktir. Yazma güçlüğü olan çocuklar kelimeleri birbirine karıştırarak harfleri yanlış yazmaktadırlar. Bazı harfleri atlama, okunaklı olmayan yazı yazma, aldığı eğitimle orantılı olmayan yazma becerisi görülmektedir.

 

Diskalkuli:  Diskalkuli, diğer bozukluklara nazaran daha az görülen bir aritmetik bozukluktur. Diskalkuli tanısı alan çocuk elle matematik işlemi yapmakta zorlanmaktadır. Sırayla sayma becerisi düşüktür. Çocuk düz bir çizgiyi devam ettiremez, sağını solunu karıştırır.

Kimi çocuklar bu alanlardan her birinin özelliklerini taşıyabilirken kimi çocuklar sadece bir alanda güçlük yaşayabilir.

DSM IV’E göre tanı kriterleri:

  • Sözcük okumanın yanlış, yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması.

  • Örneğin çocuk sözcükleri okurken yanlış, yavaş ve duraksayarak okur.

  • Okunanın anlamını anlama güçlüğü.

  • Örneğin çocuk, düz yazıyı okuyabilir ancak anlamlandırma, ilişkilendirme ve sıralamada sorun yaşar.

  • Harf harf söyleme/yazma güçlükleri

  • Yazılı anlatım güçlükleri

  • Örneğin cümleler içinde birden çok dil bilgisi ya da noktalama yanlışı yapar; paragraf düzenlemesi kötüdür.

  • Sayı algısı, sayı gerçekleri ya da hesaplama güçlükleri.

  • Örneğin çocuk, sayıları, bunların büyüklüğünü ve ilişkisini kavrayamayabilir.

Ne yapılmalı?

Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar okul çağına kadar fark edilemeyebilir. Okul çağına gelindiğinde aile çocuğun bir zeka geriliği olduğunu düşünebilir ya da çocuğun başarısının artması için onu

× Size nasıl yardımcı olabilirim ?